Cookies sind deaktiviert, bitte aktivieren! / Cookies are disabled, please activate!
 
Přední výrobce chladičů ,tepelně vodivého materiálu, skříněk a spojovacích konektorů.
Servisní horká linka
PO-ĈT 7:30 - 15:45
PÁ 7:30 - 15:15
E-mailová služba
 

Postup odběrů vzorků "Standard VDA / PPAP / FE"

Pro postupy podle VDA a PPAP by měl být odběr vzorků proveden v plném rozsahu podle doporučení normou (například u VDA má 22 bodů). "Úroveň předlohy definuje pouze to, co dodavatel musí prokázat svým zákazníkům. Shora normou uvedená doporučení jsou pochopitelná pro výrobní množství obvyklá v automobilovém průmyslu.

Vzhledem k tomu, že tato snaha vyhovět normě způsobuje vysoké náklady, zejména u malých výrobních sérií, bereme staženou tabulku jako určitý stupeň doporučení a určitou snahu. Proto nepracujeme podle "doporučení automobilového průmyslu" a to v zájmu naší široké klientely v elektronickém průmyslu.

Provádíme kalkulace příslušných výdajů tak, abychom náklady na odběr vzorků udrželi co nejníže. Proto také nabízíme individuální rozsahy dodávek vzorků. Abychom našim zákazníkům nabídli nákladově efektivní alternativu, definovali jsme standard Fischer Elektronik ("Standard FE"). ,který lze rozšířit podle potřeby. Pokud nebudou zákazníkem předloženy žádné speciální specifikace, počáteční vzorkování bude odpovídat uvedené normě.

Ve své objednávce můžete také kombinovat např. "Standard FE" s dodatečnou zkouškou zbytkových částic podle vašeho firemního standardu ". Pro lepší přehled je doporučeno zahrnout doplňkové kontroly a požadované změny do stažené tabulky a připojit je k vaší žádosti / objednávce (viz níže). Čím přesnější budou specifikace zákazníků, tím spíše budou v naší nabídce brány v úvahu a nezpůsobí odklon od stanoveného dodacího termínu.

PS: Používáme vlastní formuláře (podobné VDA). Pokud požadujete jiný formulář, zašlete jej prosím s vaší objednávkou nebo samostatně na adresu Messraumfischerelektronik.de. Pokud budou požadovány předávací zkušební protokoly (např. Podle EN 10204 3.1), prosíme o včasnou objednávku, protože zhotovení těchto certifikátů našimi dodavateli si může vyžádat dobu několika týdnů. Pro další dotazy kontaktujte prosím kontaktní osobu společnosti Fischer Elektronik ve

formě PDF.
 

Cookies